Rating za sezonu 2016/2017

Rating za sezonu 2016/2017

Donosimo rating za Sezonu 2016/2017 - Fabi rating i Pro rating.

Izdvajamo igrače kod kojih je došlo do promjene.

 

Najvažniji kriteriji za promjenu ratinga su:

Povećanje ratinga nije nagrada isto kao što smanjenje ratinga nije kazna. Izvršni odbor je promjene donosio iznimno, maksimalno objektivno i voljeli bi misliti-zadovoljavajuće za sve. Nadamo se da smo povećanjem ratinga nekome dali dodatan motiv a smanjenjem ratinga moožda i veću mogućnost za igru u sljedećoj sezonu.