MjestoIme i prezime
1.Antonio Novački, Đani Glavinić
2.Luka Vještica, Ivan Rusan
3.Igor Armuš, Ivan Zalar
4.Ante Prstec, Krešimir Nemec
5.Sebastijan Košmrl, Matija Gaspari, Borna Fanedl, Leo Marohnić